Meet The Team

Davina Yashar

Co-President

Sama mohaber

Co-President

GEORGIANA YAWITZ

Co-President

talia davood

Vice President

leah khorsandi

Treasurer

eva khorsandi

Secretary